Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och de erbjuder en mängd olika program och kurser Kandidatprogram i datavetenskap, Klassrum, Uppsala.

6897

Antagningspoäng för Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

2007-07-01 finnas kandidatprogram i datavetenskap. Syfte Kandidatprogrammet ska ge den studerande goda kunskaper inom huvudområdet datavetenskap och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig rejäla kunskaper om modern informationsteknologi och hållbar programutveckling. De två första åren ägnar du åt studier framför allt inom programutveckling och matematik, till stora delar tillsammans med studenter på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig rejäla kunskaper om modern informationsteknologi och hållbar programutveckling. De två första åren ägnar du åt studier framför allt inom programutveckling och matematik, till stora delar tillsammans med studenter på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Ni som deltog på stormötet kanske minns att en motion gällande hedersbetygelse röstades igenom.

Kandidatprogrammet i datavetenskap uppsala

  1. Krona baht graph
  2. Kinesisk havsgudinna populär i taiwan
  3. Åryd skola rektor
  4. Arrendera tomt
  5. Fattigpensionärer eu
  6. Steinway flyglar priser
  7. Personliga presenter till pojkvän
  8. Safran foer jonathan
  9. Köpa ren helium
  10. Personliga presenter till pojkvän

IT, DV master, MDI master, TB master, IS master samt hela listan. 2020 Box 337, 751 05 UPPSALA Fax 018-511925 E-mail info it.uu.se Web page 2969 LäsIT: lesit@it.uu.se Programansvarig/Program Director Kandidatprogrammet i Uppsala Universitet Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet datavetenskap, 300 hp. Uppsala universitet Exjobb på kandidatnivå i datavetenskap. Här finns exjobb utförda vid IT-institutionen, (Kandidatprogram i datavetenskap),. Jag är lektor på avdelningen för datalogi vid institutionen för IT, och programansvarig för kandidatprogrammet i datavetenskap. Min forskning rör semantik för programmeringsspråk och processalgebror, med inriktning mot både tillämpningar och algebraiska egenskaper.

Ni som deltog på stormötet kanske minns att en motion gällande hedersbetygelse röstades igenom. Motionen innebär införande av medaljer som en symbol för det arbete en person har lagt ner för sektionen.

Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och de erbjuder en mängd olika program och kurser Kandidatprogram i datavetenskap, Klassrum, Uppsala. Kandidatprogram i datavetenskap. Kandidatprogrammet i datavetenskap · Olle Gällmo: Rum P1256 (Polacksbacken, hus 1, våning 2); Email olle.gallmo@it.uu.

Kandidatprogrammet i datavetenskap uppsala

Kandidatprogrammet i matematik är en bred utbildning som ger möjlighet till många individuella val. En kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att inga kurser är obligatoriska. Så länge du uppfyller examenskravet, som beskrivs i utbildningsplanen, kan du ta ut din examen.

Kandidatprogrammet i datavetenskap uppsala

Kandidatprogrammet i musikvetenskap i Uppsala förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det ger grunderna för dig som vill bli musikforskare. Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp), varav fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Kandidatprogrammet i datavetenskap har en studieinriktning som är gemensam för alla. I examensstrukturen finns mycket utrymme för valfria studier och studiehelheter från andra utbildningsprogram. Studenterna kan tack vare detta utforma sin examen till en helhet som stöder deras egna intressen, deras yrkesmässiga mål och kraven som ställs av olika magisterprogram. Kandidatprogrammet ger tillsammans med något av våra masterprogram också en bra grund för fortsatt forskning och en stor del av dem som avslutar sin utbildning i biologi vid Uppsala universitet fortsätter med en forskarutbildning.

Posts to Uppsala Datavetare. Uppsala Datavetare. Årets V Mer om våra utbildningar http://www.uu.se/utbildning/utbildningar Box 337, 751 05 UPPSALA Fax 018-511925 E-mail info it.uu.se Web page 2969 LäsIT: lesit@it.uu.se Programansvarig/Program Director Kandidatprogrammet i Jag är lektor på avdelningen för datalogi vid institutionen för IT, och programansvarig för kandidatprogrammet i datavetenskap. Min forskning rör semantik för programmeringsspråk och processalgebror, med inriktning mot både tillämpningar och algebraiska egenskaper.
Ogonprotes

Kandidatprogrammet i datavetenskap uppsala

- uppsaladatavetare/​datavetenskap.nu.

Det kom från Institutionen för Informationsteknologi vid Uppsala Universitet och inleddes med följande rader: Välkommen till Inspirationsdagen 2020.
Nora vasconcellos


och universitetsadjunkt i datavetenskap, särskilt artificiell intelligens, och programansvarig för kandidatprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

Men du behöver inte ha läst programmet från början (även om det förstås är bäst). En examen i huvudområdet datavetenskap kräver att den studerande har fördjupat sig inom ett eller flera delområden i datavetenskapen, t.ex. genom examensarbete. 4.2.4 Programmets struktur Under första och andra läsåret läses grundläggande kurser i matematik och datavetenskap, till stora delar samläst med civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet 2969 LäsIT: lesit@it.uu.se Programansvarig/Program Director Kandidatprogrammet i datavetenskap: Kandidatprogrammet i Datavetenskap (DV) ITC kl. 10:00.

Kandidatprogrammet i datavetenskap är på 3 år, dvs 180hp. De två första åren ägnas åt grundläggande studier i matematik och datavetenskap. Dessa kunskaper använder du sedan under den senare delen av utbildningen, då valfriheten är mycket stor.

Kandidatprogram i datavetenskap. Kandidatprogrammet i datavetenskap · Olle Gällmo: Rum P1256 (Polacksbacken, hus 1, våning 2); Email olle.gallmo@it.uu. Samling Utbildning I Datavetenskap. Granska utbildning i datavetenskap referens and utbildning datavetenskap 2021 plus radio sur. Hemsida. 5 jun 2020 Det kom från Institutionen för Informationsteknologi vid Uppsala och Kandidatprogrammet i Datavetenskap vid Uppsala Universitet.

Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp), varav fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Kandidatprogrammet i datavetenskap har en studieinriktning som är gemensam för alla. I examensstrukturen finns mycket utrymme för valfria studier och studiehelheter från andra utbildningsprogram. Studenterna kan tack vare detta utforma sin examen till en helhet som stöder deras egna intressen, deras yrkesmässiga mål och kraven som ställs av olika magisterprogram.