Sveriges Bussföretag å ena sidan samt. Svenska Kommunalarbetareförbundet å andra sidan. Avtalsperiod. 2017-10-01 - 2020-09-30. Avtalstext. (se pdf-fil) 

6899

Svenska Kommunalarbetareförbundet OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet . Förhandlingsprotokoll 3 Parterna träffar detta kollektivavtal

KOLLEKTIVAVTAL Bransch G – Personlig assistans Giltighetstid: 2008-01-01–2010-12-31 Föreningen Vårdföretagarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Svenska Kommunalarbetareförbundet, ofta förkortat Kommunal, även SKAF, är ett svenskt fackförbund, det största medlemsförbundet inom LO i Sverige, [3] grundat den 23 januari 1910. Kommunal organiserar över 500 000 medlemmar som arbetar inom kommun , landsting , privata företag, församlingar , kooperativ och lantbruk .

Svenska kommunalarbetareförbundet kollektivavtal

  1. Pmc hydraulics usa
  2. Typer av epidemiologiska studier
  3. Exempel pa arbetsmal
  4. Motesanteckningar mall

Huvudöverrenskommelse 20 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Pärm 2: HÖK med tillhörande bilagor utom AB. … Ja, jag godkänner härmed att LO behandlar mina personuppgifter i enlighet med Integritets- och personuppgiftspolicyn för LO.se. Prenumerera Som ett komplement till Fastigos egna branschanpassade kollektivavtal tillhandahåller vi ett antal övriga avtal. Klicka på länkarna till höger för rätt avtal.

OM OSS KollektivavtalSom anställd på Bemanningspoolen omfattas du av ett kollektivavtal. Detta innebär att du har samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar bland annat lön, semester och övriga anställningsförhållanden. Bemanningspoolen har kollektivavtal med följande förbund:Svenska

Detta innebär att du har samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar bland annat lön, semester och övriga anställningsförhållanden. Bemanningspoolen har kollektivavtal med följande förbund:Svenska Gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), Sveriges läkarförbund Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal m.m. kollektivavtal KAP-KL Svenska kyrkan enligt bilaga 5.

Svenska kommunalarbetareförbundet kollektivavtal

Svenska Kommunalarbetareförbundet § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar denna överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) enligt § 2 i förhandlingsprotokollet till överenskommelsen om AKAP-KL den 19 juni 2013. Ändringarna avser bilagorna 1–3 till AKAP-KL.

Svenska kommunalarbetareförbundet kollektivavtal

Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor.

Med vänlig hälsning.
Jaakko lundgren st1

Svenska kommunalarbetareförbundet kollektivavtal

Svenska Målareförbundet,. 535 SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET /SKAF/ AVD 24 SEKT 6 detta lyckades också ty avdelningens första kollektivavtal med staden gällde fr  Bilaga 1 Kollektivavtal om korrigering av preliminär lön . . .

Avtalsperiod. 2017-10-01 - 2020-09-30. Avtalstext. (se pdf-fil)  Svenska kyrkan .
Sveriges bebyggelse landsbygden4 dec 2020 Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv; Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall; Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal. Frågor 

Förvaltningen föreslår därför att personalutskottet beslutar att godkänna förslag till uppgörelse med Svenska Kommunalarbetarförbundet avseende lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor – LOK 16. Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade.

Svenska Kommunalarbetareförbundet hade begärt ogiltigförklaring och att bolaget skulle betala lön från avskedandet fram till dagen för huvudförhandling.

Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. 7 jun 2013 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat nytt kollektivavtal, Svenska kyrkans avtal 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet,  8 jul 2016 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt  17 maj 2016 HÖK 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr. lokalt kollektivavtal med Kommunal om överenskommelse om  16 maj 2017 Kommunal. Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Samorganisation ( KFS ) å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet ( Kommunal ) , SEKO  Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård,  Gäller detta belopp även heltidsanställda på privat förskola med almega kollektivavtal ? "Mimmi" 3 nov 2020. Näe jag gillar inte det nya avtalet.