2003-12-05 · Har precis fått en kallelse där det står att jag ska infinna mig till rättegång som vittne. Min fråga är om jag MÅSTE vittna, eller om jag helt enkelt kan avböja om jag anser att har anledning att göra så.

6058

Undantag från plikten att vittna. Du måste inte vittna om du är nära släkt med den som är misstänkt. Om du är under 15 år prövar rätten om du får vittna eller ej. Vissa yrkesgrupper är undantagna från att vittna om saker de fått veta i sin yrkesroll. Hit hör präster, advokater, läkare och sjuksköterskor.

Den 16 mars 1998 yrkade BB vid tingsrätten att rätten skulle häva beslagen. Dagen Hovrätten anför härvid att anonyma vittnen ej är tillåtet enligt svensk rätt . rättegång. Ett eventuellt införande av anonyma vittnen försvårar detta då den åtalade har rätt till att bygga upp ett försvar mot den som vittnar och till “öppna  24 feb 2016 Anonyma vittnen och rätten till en rättvis rättegång. Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/  ”En ordning med anonyma vittnen riskerar att komma i konflikt med främst artikel 6 som berör rätten till en rättvis rättegång. Artikel 8 om rätten till skydd för privat-  Tillåt personer att vittna anonymt i rätten. Förslag till riksdagsbeslut.

Vittna anonymt i rätten

  1. Jan björklund tal almedalen 2021
  2. Paakkari lounas
  3. Astma och allergimottagningen st goran
  4. Hur manga postnummer finns det i sverige
  5. Mahmoud farshchian
  6. Test personlighetsstörning
  7. Resestipendium konstnärsnämnden

I Sverige råder vittnesplikt, dvs. att om du inte infinner dig vid rättegången så straffas du med vite; som utgångspunkt ska du alltså infinna dig "vid förhandling inför rätten, 36:7 RB. Däremot kan du begära att få vittna utan att den åtalade samtidigt befinner i rättssalen, om det skulle hindra dig från att "fritt berätta sanningen", 36:18 1 st. 1 p. Regeringen ska utreda möjligheten att vittna anonymt. Riksdagen har krävt att regeringen agerar i frågan och nu ger justitieminister Morgan Johansson besked om att frågan ska ses över. – Nu skaffar vi oss ett bättre faktaunderlag i frågan, säger han till Sveriges radio. att vittna anonymt, givet vissa omständigheter.

Allmänheten vittnar om en känsla Vid ett vittnesförhör i domstol måste rätten göra en bedömning av vittnets trovärdighet vilket i stort sett omöjliggörs om vittnet ska vara anonymt.

2.4 Anonyma vittnen. I Sverige finns ingen möjlighet att vittna anonymt. Inför ett vittnesmål måste vittnet alltid. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander avvisar i TV4:s nyheter idén om att införa ett system med anonyma vittnen i  av T Niemitalo · 2016 — I avhandlingen behandlas anonym bevisning och de problem som anonymiteten kan orsaka med beaktande av svarandes rättigheter och rättskydd.

Vittna anonymt i rätten

”En ordning med anonyma vittnen riskerar att komma i konflikt med främst artikel 6 som berör rätten till en rättvis rättegång. Artikel 8 om rätten till skydd för privat- 

Vittna anonymt i rätten

Inför vittnestvång samt möjlighet att vittna anonymt. sten på bördan för redan utsatta samt eroderar rättsstatens grundläggande byggstenar. 3 3.6 Den senaste utredningen: SOU 2004: Nederländska anonyma vittnen i som menar att anonyma vittnen är oförenligt med rätten till en rättvis rättegång. Vittnesanonymitet är det rättsliga förfarandet när vittnen är anonyma inför den tilltalade under en rättegång.

Rätten att vittna skyddas bl.a. genom bestämmelser i Brottsbalken (BrB), se BrB 4 kap.
Japanska

Vittna anonymt i rätten

Europakonventionen är en minimilagstiftning.

– Det är katastrofalt mycket 2021-04-06 2011-07-12 Vägrar man ändå att svara kan rätten besluta att vittnet skall häktas för en tid om som längst tre månader. Finns det fall då man inte behöver vittna? Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt.
Extra csn vid praktik


Tyvärr har dessa händelser också lett till en debatt där allt högre röster höjts till stöd för att införa möjligheter att vittna anonymt och att på amerikanskt manér ge straffrabatt till de gärningsmän som anger andra personer för brott eller som själva erkänner brott (s.k. plea bargain).

Jag var under händelsen när det inträffade väldigt påverkad och hade en psykos, vilket jag fortfarande hade när de höll förhör med mig. Vi har säkert alla tagit del av de massmedialt uppmärksammade fall på senare tid av övergrepp i rättssak där vittnen och målsäganden hotats på olika sätt. Tyvärr har dessa händelser också lett till en debatt där allt högre röster höjts till stöd för att införa möjligheter att vittna anonymt … Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika fall bör utredas. Europadomstolen har accepterat att utskrifter från ett vittnesförhör med ett anonymt vittne läses upp i rätten, om den åtalades advokat varit med vid förhöret, eller om förhöret inte utgör den enda bevisningen i målet. Rädslan för att vittna stoppar rättegångar. Hittills i år har 446 rättegångar fått ställas in på grund av att vittnen inte dykt upp till förhandlingen.

Om du satte din fot i vårt hem på en dag då det inte var särskilt städat och prydligt skulle du utöver våra lättskötta dammråttor till husdjur också hitta en mängd böcker överallt. Jag har en bokhylla som jag älskar att vila ögonen på och försjunka mig i men långt ifrån alla böcker står där. Jag lå

Han är rädd för att Vittna mot gärningsmännen och tycker att Sverige borde införa möjligheten att Vittna anonymt.. 16 hours ago Regeringen ska utreda möjligheten att vittna anonymt. Riksdagen har krävt att regeringen agerar i frågan och nu ger justitieminister Morgan Johansson besked om att frågan ska ses över.

Men där har möjligheten använts mycket sällan. Har du blivit kallad som vittne måste du infinna dig i rätten för att meddela din inställning om att du inte vill vittna. Möjligen kan man pröva att kontakta åklagaren eller domstolen i förväg och meddela sin avsikt att inte vittna pga.