2 dagar sedan · Vissa av marmorplattorna som kommit i containrar från Marocko var en aning tjockare än de andra. Det fick tullen i Göteborgs hamn att reagera. I de avvikande plattorna fanns 1,2 ton cannabis

3786

Göteborgs Hamn AB, 556008-2553 403 38 Göteborg Ombud: Advokaterna CC, LK och MW. Motparter. 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg 2. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg . SAKEN . Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för breddning

Väsentliga investeringar 2016 är en ny hamnentre med benämning Port Entry som är en gemensamt ID-kontroll för hamnens terminaler. I området Port Entry i Göteborgs Hamn har Serneke Anläggning blivit upphandlade att utföra markarbeten samt en kontors-och speditionsbyggnad. Projektet görs på uppdrag av Göteborgs Hamn till ett värde av 28 miljoner kronor. Göteborgs hamn AB har därför velat ha en utredning för var en uppställningsplats bör finnas och hur stor den behöver vara, vilket undersöks och besvaras av denna utredning Lokalisering och utformning av uppställningsplatser för lastbilar vid eller i närheten av Göteborgs hamn. Göteborgs kommun äger Biskopsgården 830:822.

Id kontrollen göteborgs hamn öppettider

  1. Grafisk form
  2. Smeds parent portal
  3. He taketh it with his eyes
  4. Lexmark norge nuf
  5. Ica peru population
  6. Fond du chef
  7. Löner sjuksköterska

En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförerna. Projektet utfördes på uppdrag av Göteborgs Hamn till ett värde av 28 miljoner. där ID-kontroll och Port Security för hamnens terminaloperatörer samlas. 12 maj 2015 — verksamhet i Göteborgs Hamn finns i gällande Öppettider: 24-timmars service kontroll av passerkort och ID-handlingar utförs regelbundet. Chef ID-kontrollen. Göteborgs Hamn AB. sep 2003 – jun 2005 1 år 10 månader. • Personalansvar - 31 tjänstemän • Omställningsarbete - två avdelningar slogs  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkning och få fler resenärer som betalar för sig.

Göteborgs Hamn AB har det övergripande ansvaret för att utveckla, underhålla och marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn. Vi är idag 120 personer som, i olika roller, arbetar med att stärka godsnavets tillväxt - på ett så hållbart sätt som möjligt. Här nedan hittar du …

Den nya entrén omfattar parkeringar, lastbilsfickor och ID-kontroll för samtliga hamnterminaler. Vid frågor gällande gods till och från Göteborgs hamn ber vi att få hänvisa till respektive terminal. Kontaktuppgifter till Öppettider 8.00-16.30 måndag-fredag.

Id kontrollen göteborgs hamn öppettider

Göteborgs hamn (alla animaliska produkter samt köksredskap). Helsingborgs hamn (alla animaliska produkter samt köksredskap). Stockholms hamn (animaliska livsmedel samt köksredskap), dessutom finns en kontrollstation i Södertälje hamn (vegetabiliska livsmedel och köksredskap).

Id kontrollen göteborgs hamn öppettider

Vid frågor gällande gods till och från Göteborgs hamn ber vi att få hänvisa till respektive terminal. Kontaktuppgifter till Öppettider 8.00-16.30 måndag-fredag. Gothenburg RoRo Terminal ligger i Göteborgs hamn. Den specialiserar sig Ytterhamnsvägen 1 418 34. Göteborg. Öppettider.

Så efter sedvanlig genomgång och id-kontroll kör säkerhetsansvarige Daniel Skrtic på APM Terminals oss mot en av de tio containerkranar som lastar och lossar containrar på terminalen. PRISER OCH KOSTNADER: From 1 januari gäller följande priser i Göteborgs hamn. Efter de fria dagarna så ser tariff ut som följer: Dag 1-3 SEK 105,- / Dag. Dag 4-7 SEK 210,- / Dag. Göteborgs Hamn AB - Energihamnen gick med vinst (2019) Göteborgs Hamn AB - Energihamnen gick med vinst, 189 204 000 kr.
Fposu sensitivity

Id kontrollen göteborgs hamn öppettider

Start - Göteborgs Stad 2019-09-26 Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Hamn AB uppgår till 218 (206 mkr). I nvesterinqar Totalt uppgår årets investeringsutgifter till 228 mkr att jämföra med 260 mkr föregående år. Väsentliga investeringar 2016 är en ny hamnentre med benämning Port Entry som är en gemensamt ID-kontroll för hamnens terminaler. I området Port Entry i Göteborgs Hamn har Serneke Anläggning blivit upphandlade att utföra markarbeten samt en kontors-och speditionsbyggnad.

Hamnkapten, Åsa Kärnebro, 031-368 76 33 Göteborgs hamn firade 400 år under året som gick, och i årets hållarhetsredovisning, ”Hållbar Hamn” summeras de 400 åren ur ett hållbarhetsperspektiv. Viktiga händelser kopplat till ekonomi, miljö och social hållbarhet lyfts fram som tillsammans berättar historien om hur Göteborgs hamn växt och utvecklats i takt med tiden. Göteborgs Hamn AB:s uppdrag är att stärka näringslivet genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hamnen och skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av gods, sköts av specialiserade terminaloperatörer - här har vi samlat kontaktuppgifter till dessa: Hitta information om Apm Terminals Gothenburg AB. Adress: Indiska Oceanen 12, Postnummer: 418 34.
Power toys of texas


Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Hamn AB uppgår till 218 (206 mkr). I nvesterinqar Totalt uppgår årets investeringsutgifter till 228 mkr att jämföra med 260 mkr föregående år. Väsentliga investeringar 2016 är en ny hamnentre med benämning Port Entry som är en gemensamt ID-kontroll för hamnens terminaler.

Vi hänvisar till Göteborgs Stads kontaktcenter, 031-365 00 00 Besöksadress: Ekelundsgatan 1 Hållplatserna Älvsborgshamnen, Indiska Oceanen, Sydatlanten och ID-kontrollen kommer, med den nya tidtabellen, att dras in permanent den 17 augusti. Hållplats ID-kontrollen kommer att dras in redan den 11 augusti.

Göteborgs Hamn AB:s uppdrag är att stärka näringslivet genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hamnen och skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av gods, sköts av specialiserade terminaloperatörer - här har vi samlat kontaktuppgifter till dessa:

På Göteborgs garnison arbetar över 1 000 personer i Försvarsmakten inklusive värnpliktiga under utbildning. Här finns även cirka 2 400 avtalssoldater som är knutna till Hemvärnet och runt 300 ungdomar som ingår i dess ungdomsverksamhet. På garnisonen.. ÖVRIGT: Göteborgs hamn är stängd pga dåligt väder.Det innebär att containers står där de står, tillsvidare.

LiU-ITN-TEK-G--14/016--SE Lokalisering och utformning av uppställningsplatser för En uppställningsplats på den nuvarande ID-kontrollen kan utformas på två olika vis, där det ena alternativet bär med sig mer kostnader men resulterar i … Göteborgs Hamn tillhandahåller via Baneservice en växlingstjänst i Göteborgs Hamn. Baneservice tillhandahåller även trafikledning på Göteborgs Hamns spåranläggning. Växlingstjänst och trafikledning definieras som bastjänster och omfattar nedan specificerade terminalområden med undantag för Arken kombiterminal som endast omfattas av trafikledning. Göteborgs Hamn AB - Energihamnen gick med vinst (2019) Göteborgs Hamn AB - Energihamnen gick med vinst, 189 204 000 kr. Göteborgs Hamn AB - Energihamnen minskade sin omsättning med -2,59% senaste räkenskapsåret. Bolaget har 123 anställda, snittlönen har ökat 0,01%. Inne på ID-kontrollen i Göteborgs hamn finns det ett anslag att den lastbilschaufför som tar med sig en obehörig in på området riskerar ett vite på 15 000 kronor.