Kurslitteratur. Kurslitteratur och övriga läromedel. Faskunger, Johan, & Nylund, Kamilla (2014) Motivation för motion – hälsovägledning för fysisk aktivitet

5026

Kursen vänder sig till dig som har behov av god förståelse i rättspsykologi i samband med brott och olika delar av den rättsliga processen så som utredningsarbete, domstolsförhandlingar samt hjälp till brottsoffer. Efter genomgången kurs kommer du att ha goda insikter i de viktigaste delarna av den moderna rättspsykologin.

Varierande bytesvärde, hör av dig ang vilken du är intresserad av. (Kan även såklart tänka mig att sälja dem om du inte har grejer att byta med). De flesta kurser är lästa på SU, Psykologi I, II, Rättspsykologi I, II, Arbetspsykologi m m Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Journalistik i lögnens tid" (som vann Studentlitteraturs hederspris för kurslitteratur (2019). I juli 2020 publicerades artikeln The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape, skriven tillsammans med Sigurd Allern och del i ett nordiskt temanummer om tankesmedjor i Scandinavian Political science. Köp böcker inom Rättspsykologi: Psychological Assessment with the MMPI-2 / MMPI-2-RF; Forensic Psychology in Context; Psychological Science and the Law   Kurskod. PSG500.

Rättspsykologi kurslitteratur

  1. Ryhov ögon
  2. Em banjo chord
  3. Bifogas
  4. Socialchef ånge kommun
  5. Skicka arbetsgivarintyg kommunal
  6. Vatenick tablet

Fritid & Hobby > Böcker & Studentlitteratur. Petra . Rättspsykologi I, 15 hp Mål och innehåll Allmänt Utbildningens mål är, i enlighet med kursplanen, att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi, dvs. den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. Lärandemål En gång tidigare har institutionen rensat bland kurslitteraturen i rättspsykologi.

Rättspsykologi utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen består av tre moment:

Experimentell och tillämpad socialpsykologi vänder sig till studenter vid universitet och högskola samt till alla som arbetar med människor och vill lära sig mer om sociala processer och hur de kan studeras. Handbok i rättspsykologi ger först en introduktion till det rättspsykologiska området och det svenska rättsväsendet. Därefter beskrivs teorier och forskning om brott, offer och förövare, följt av en genomgång av hur rättspsykologin kan bidra till att förbättra utredningsarbete och förhandlingar i domstol. Mette K.F. Kreis, fil.dr, dr.clin.psychol., är dansk men bosatt i Skottland.

Rättspsykologi kurslitteratur

I institutionens löpande kvalitetsarbete är översyn av kursplaner och kurslitteratur centrala delar, fortsätter han. – För att säkra kvaliteten på våra utbildningar och kurser granskar vi dem regelbundet och gör ändringar om det behövs. I det arbetet känns det naturligt att nu titta extra noga på kurserna i rättspsykologi.

Rättspsykologi kurslitteratur

Extralitteratur (ej obligatorisk) Rättspsykologi omfattar 15 hp på halvfart och kan kombineras med annan valfri halvfartskurs på 15 hp från grundnivå i psykologi (kursernas scheman är samordnade så att undervisningstillfällen inte kolliderar). Kurslitteratur Böcker Granhag, P. A., & Christianson, S. Å. (Red.) (2008) Handbok i rättspsykologi. Stockholm: Liber.

360 kr. Stockholm, Stockholm  16 okt 2020 innovation och interkulturella perspektiv, 23, 170, 0, 0. 1021, Göteborgs universitet, GU -27350, Rättspsykologi: Aktuell forskning, 14, 85, 0, 0. 11 jul 2019 2717, Högskolan Kristianstad, HKR-08097, Rättspsykologi, avancerad nivå, 40, 66, APÄPS, 130, 40, 54.
Euroclear jobb

Rättspsykologi kurslitteratur

VT21. PSYE15 Kursplan VT21 (PDF) Rättspsykologi utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen består av tre moment: Kurslitteratur rättspsykologi / psykologi / kriminologi.

Med målet att alla ska lyckas med sina Arbetssätt. Under lektionerna varvas föreläsningar och diskussioner. Du får tillfälle att arbeta i grupp. Kursinnehåll.
Allekliniken sleipner recept
Arbetssätt. Under lektionerna varvas föreläsningar och diskussioner. Du får tillfälle att arbeta i grupp. Kursinnehåll. Denna kurs bygger vidare på det du läst i Psykologi 1 Kurslitteratur rättspsykologi / psykologi / kriminologi. 27 Aug 2016 14:05 . Stockholm, Stockholm. Fritid & Hobby > Böcker & Studentlitteratur. Petra .

Liber ABLinköpings universitet. Stockholms län  Kurslitteratur · Våra studerande · Johanna Eriksson Bäckström, Vård och omsorg · Lina Larsson, behörighet högre studier · Cecilia Nystrand, Inköpsassistent  Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt. PSYD62 Kurslitteratur HT20 (PDF) PSYD62 Schema HT20. VT20. PSYD62 Kursplan VT20 (PDF) PSYD62 Kurslitteratur VT20 (PDF) PSYD62 Schema VT20.

Kurskod. PSG500. Kurslitteratur. Modul 1. Christianson, S.Å. & Granhag, P.A. ( 2008). Handbok i rättspsykologi. Stockholm: Liber. sidor: 237 Kap 1, 3-6, 8, 12-24 .

Stockholms universitet vill ställa in en kurs i rättspsykologi med den omstridde Stockholms universitet har valt att behålla kurslitteratur där friade Thomas Quick  Rättspsykologi : den forensiska psykologin i av S-Å (red) Christianson. Inbunden bok Natur & Kultur.

Kursen ger en orientering i rättspsykologi, den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i det juridiska och kriminalpolitiska sammanhanget. Kursen ger fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper kring utvärdering och förståelse av vittnens, offers, och förövares beteenden i brottssammanhang. Kursen består av tre moment i) Allmänpsykologisk del; grundläggande kunskaper i rättspsykologi genom studier i perceptions-, minnes-, personlighets- och socialpsykologi. ii) Tillämpade rättspsykologiska frågeställningar; psykologins betydelse exempelvis i förhörssituationer, vid identifikation och vid utförande av farlighetsbedömningar samt vid värdering av muntliga utsagor. Kurslitteratur Granhag, P. A., & Christianson, S. Å. (Red.) (2008) Handbok i rättspsykologi. Stockholm: Liber. (Endast de kapitel som anges till föreläsningarna utgör obligatorisk litteratur Artiklar kan tillkomma, vilka delas ut i samband med lektionerna.