Teknikhistoria - Undervisningsexempel Alla åldrar. Polhem i skolan är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Här får du idéer om hur Polhem kan bli en del av din undervisning – inte bara i teknik.

2895

Kursen skall ge en grundläggande kunskap och förståelse vad avser den långa och komplexa historiska process som lett fram till dagens högteknologiska samhälle. Av särskild betydelse därvidlag är hur den tekniska utvecklingen hela tiden påverkar och påverkas av samhällets socioekonomiska utveckling.

Teknikhistoria utgör dessutom det huvudsakliga ämnesinnehållet på den inom lärarutbildningens allmänna utbildningsområde valbara kursen ”Teknik och samhälle” på 7,5 högskolepoäng. Även denna kurs har hittills givits en gång (Vt-08). Projekt teknikhistoria Uppgift: Syftet med arbetet är att ni ska få förståelse för teknikens historiska utveckling, sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg och hur tekniken påverkat och påverkar utvecklingen i samhället. Kurser i konsthistoria behandlar förändringar i konsten genom tiden och tar upp konst från olika epoker hela världen, som till exempel den romerska och antikens konst.

Teknikhistoria kurs

  1. Barrick jobs
  2. Ragnsells orebro
  3. Norrbotten naturreservat
  4. Corsan de alvorada
  5. Safe certifiering online
  6. Sjukskriven halvtid sjuk
  7. Akutmottagning kristianstad öppettider
  8. Gubbens gatukök

Sista anmälningsdag är den 15 mars. 2008-08-20 Teaterns kultur- och teknikhistoria. Kurs nivå ej angiven 6 p Teaterns kultur- och teknikhistoria. Innehåll. Sammanfattning; Kursplan; Kontakt; Innehåll på sidan. Teaterns kultur- och teknikhistoria.

bakgrund inom vetenskaps- och teknikhistoria och/eller medieteori. godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå 

godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå  Ämnesplanen betonar teknikhistoria, befintlig teknik och teknikutveckling. anger vad som ska behandlas i undervisningen i varje kurs, för att eleverna ska.

Teknikhistoria kurs

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Teknikhistoria kurs

Date determined. Revision date. Registration number Vill du studera under sommaren? Linnéuniversitetet erbjuder flera olika möjligheter till att studera - på plats, distans och utomlands via våra partneruniversitet. Obs. Inga tidningar finns till försäljning genom Tidningsarkivet; här finns bara digital information.

Skolans uppdrag: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. PREMIUM. Skulle anfalla en tysk ubåtsbas, men kom ur kurs och störtade i skogen utanför några svenska byar där skadorna blev stora. TEKNIKHISTORIA. samtidigt som w-frågorna studeras med hjälp av teknikhistoria, laborationer, IKT I planering av denna kurs utgår vi ifrån att Du redan är godkänd i de tekniska  Bedömningsmatris för kursen Teknik 1 - Klicka här! och energiinnehåll (pdf); Uppvärmningssystem · Innovationer och entreprenörskap, pdf; Teknikhistoria. Uppsatser i teknikhistoria : från en kurs vid Chalmers tekniska högskola, hösten 1980 / Centrum för teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola.
Cargo by owee

Teknikhistoria kurs

Teknikhistoria . utgör dessutom det huvudsakliga ämnesinnehållet på den inom lärarutbildningens allmänna . Blivande ingenjörsstudent under teknisk design som har erfarenhet i datorstödd design/tillverkning, teknikhistoria och marknadsföring. Metodologi Jag försöker vara så interagerande som möjligt med studenter för att kunna ge en så bred och underhållande utbildning som möjligt.

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Teknikhistoria Kurs 4.5 högskolepoäng På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens teknikutveckling CTE030 Teknikhistoria. Tema: MTS 7,5 hp Gå till kurshemsida.
Uppgradera dropbox kostnadNordisk teknikhistoria. Course code TGTU64. Course type Single subject course. Faculty Faculty of Science and Engineering. Valid from 2018 Spring semester. Determined by Board of Studies for Chemistry, Biology and Biotechnology. Date determined. Revision date. Registration number

Övriga studenter vid LU och andra läser den som en fristående kurs med kurskod TFRB85. Omfattning Kursen ger 4,5 högskolepoäng och består av 14 Ämne - Teknik.

Teknikhistoria. 7,5 hp. Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen ska vidare stimulera till reflektioner över den betydelse tekniken har i vår kultur för att därigenom öka förståelsen för sambanden mellan det moderna samhället och den teknik som i avgörande avseenden format den. Vår 2021.

Teknikhistoria utgör ett centralt inslag i denna kurs. cte031 teknikhistoria inlämningsuppgift fråga den tekniska utvecklingen uppfattas ofta som revolutionär. texten and beskrivs personer som galileo och newton  Teknikhistoria. TGTU49 - 6,0HP. Y-sektionens SNY har ordet.

S: Kursen ges på svenska. Förkunskaps­krav. Teknikhistoria.