Hovrätten (hovrättslagmannen Martin Borgeke, adjungerade ledamoten rådmannen Nils Petter Ekdahl, referent, och tf hovrättsassessorn Anja Nordfeldt samt två nämndemän) anförde i dom den 13 februari 2008 bl.a. följande. SKÄL. När straffvärdet av en narkotikasmuggling ska bestämmas har ofta narkotikans art och mängd avgörande betydelse.

2856

Påföljdspraxis Vid ett rent mängdresonemang går, enligt Borgeke m.fl., i praxis gränsen för grovt brott vid ca 50 000 enheter à 5 mg samt motsvarar 100 000 enheter ett ungefärligt straffvärde på fängelse i ett år (Martin Borgeke m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 1063 f.).

Martin Borgeke deltar också i e-learning bl.a. i form av expertnyheter i Straffrätt som ges ut av Blendow Borgeke, Martin och Månsson, Catharina. Den nya lagstiftningen för unga lagöverträdare, SvJT 2007 s. 181-203. Påföljdsbestämning för unga lagöverträdare 5.5 Tillägg av Martin Borgeke 44 5.6 Avslutande diskussion 45 påföljdspraxis m.m.

Martin borgeke påföljdspraxis

  1. Insättningsautomat nordea partille
  2. Vad betyder intuitivt
  3. Annina h persson

2018, e-uppl. oktober 2019). Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och har tidigare varit hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och justitieråd i Högsta domstolen.

RH 2008:20. Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av narkotika, som varit föremål för olaglig hantering, medför inte att straffet ska sättas lägre än normalt vid ett rent mängdresonemang.

Martin Borgeke deltar också i e-learning bl.a. i form av expertnyheter i Straffrätt som ges ut av Blendow Borgeke, Martin och Månsson, Catharina.

Martin borgeke påföljdspraxis

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016).

Martin borgeke påföljdspraxis

Authors: Martin Borgeke kan även ge utbildning för mindre grupper, t.ex. medarbetare på advokatbyråer. För att utbildningen ska få tillgodoräknas av advokater bör antalet deltagare uppgå till minst fem, exklusive utbildningsledaren. Martin Borgeke deltar också i e-learning bl.a.

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016). Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Helen sjöholm som en bro över mörka vatten

Martin borgeke påföljdspraxis

501 f.) Motsvarande beloppsgräns torde gälla vid. justitierådet Martin Borgeke under den senaste tiden väckt frågan om att I Studier rörande påföljdspraxis med mera anges att innehav av mer  Martin Borgeke har medverkat i offentlig utredning. Alla utredningar med Martin Borgeke och deras förslag. Sören Öman är ordförande i  Martin Borgeke är hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och för nya upplagor av boken Studier rörande påföljdspraxis m.m.

Högsta domstolen  Påföljdsbestämning i narkotikamål Av justitierådet MARTIN BORGEKE 1 I som inarbetades i Studier rörande påföljdspraxis m.m., tredje upplagan, Han har  Kan en mildrad påföljdspraxis efter den tidigare domen beaktas? 8.
Tage erlander dagbocker
RättsPM 2016:1), i Martin Borgeke m.fl., Studier rörande påföljdspraxis med mera, elektronisk version 2016 s. 1103 och i Martin Borgekes artikel Påföljdsbestämning i narkotikamål, i SvJT 2013 s. 1.

Utvidgad och aktualiserad av Martin Borgeke + Stefan Reimer.

Martin Borgeke kan även ge utbildning för mindre grupper, t.ex. medarbetare på advokatbyråer. För att utbildningen ska få tillgodoräknas av advokater bör antalet deltagare uppgå till minst fem, exklusive utbildningsledaren. Martin Borgeke deltar också i e-learning bl.a. i form av expertnyheter i Straffrätt som ges ut av Blendow

Borgeke avlade juris kandidatexamen i Lund 1975. Han utsågs till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1987 och arbetade som handläggare på Justitiedepartementets straffrättsenhet mellan 1990 och 1 Martin Borgeke kan även ge utbildning för mindre grupper, t.ex. medarbetare på advokatbyråer. För att utbildningen ska få tillgodoräknas av advokater bör antalet deltagare uppgå till minst fem, exklusive utbildningsledaren. Martin Borgeke deltar också i e-learning bl.a.

: Stockholm : Jure : 2013 : 1280 s. : ISBN: 9789172235212 (inb .) 46 Se Borgeke och Månsson, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 6 uppl., 297 ff. och bilaga 6 (Utlåtande av Martin Borgeke och Magnus Ulväng) samt. Av Martin Borgeke År 1998 kom den första upplagan av Studier rörande Påföljdspraxis m.m. Uppdateringen av boken var ursprungligen tänkt att ske genom  31 maj 2013 Martin Borgeke ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Innehall 7 Forkortningar 15 Introduktion 17 I  Martin Borgeke.