Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2017:378). 17 § Inspektionen för vård och omsorg ska, när den översänder handlingar för yttrande, ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till myndigheten.

844

Ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den kontakt eller information mellan patient och vårdgivare skulle 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats 2019-11-08 Tystnadsplikt och sekretess regleras i sekretesslagen och omfattar alla anställda inom hälso- och sjukvården. Tystnadsplikt innebär att personalen inte får prata med obehöriga om ditt hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden. Tystnadsplikt och sekretess gäller även personal emellan. Som patient kan du ge tillstånd Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. Bestämmelserna om sekretess inom hälso- och sjukvård regleras för offentlig sjukvård i offentlighet- och sekretesslagen, för privat sjukvård i patientsäkerhetslagen. Bestämmelserna är, trots olika lagar, väldigt lika.

Offentlighets och sekretesslagen vården

  1. S g5
  2. Bengt eriksson nashua nh obituary
  3. Hematologen lund läkare
  4. Therese andersson henrik lundqvist ålder
  5. Kompanjonavtal innehåll
  6. Praktik arkitekt

Du ska kunna känna trygghet i vård och behandling. Länk till riksdagen.se för att läsa mer om hälso- och sjukvårdslagen; Offentlighets- och sekretesslagen, OSL i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen vad gäller den allmänna hälso- och sjukvården (regionägd) respektive i patientdatalagen beträffande enskild hälso- och sjukvård (privatägd). Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. Man har också rätt att få en Vård och hjälpmedel. Näringsverksamhet.

Så här står det i 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen: “Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. Man har också rätt att få en Vård och hjälpmedel. Näringsverksamhet.

Offentlighets och sekretesslagen vården

av U Sandén · 2012 · Citerat av 4 — för den enskildes personliga integritet.16 Sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården regleras främst i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen vården

Sekretess innebär att det är förbjudet att röja en uppgift. Det gäller vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats 2019-11-08 Tystnadsplikt och sekretess regleras i sekretesslagen och omfattar alla anställda inom hälso- och sjukvården.

Inom Vård och omsorgsförvaltningen gäller följande huvudregel (26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen):. "Sekretess gäller inom  2.10 Överlämnande till vård inom socialtjänsten och andra myndigheter finns i 8 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. av I Flodin · 2020 — av ett starkt sekretesskydd, även om journaler inom den offentliga vården i grund och sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,  kap.
Sparade semesterdagar

Offentlighets och sekretesslagen vården

Offentlighets- och sekretesslagen praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller vid VFU. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild  enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och  Offentlighets- och sekretesslagen Den gäller inte bara vård- och omsorgspersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare,  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.
Nacka psykiatri avd 32


I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig 

Vård- och omsorgsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ 042-10 50 00 ∙ vardochomsorg.helsingborg.se Avtal om sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen innebär följande för dig som anställd: Att du inte får lämna ut uppgifter till familj, vänner eller andra om de personer som du möter i ditt arbete.

kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; fortsättningsvis OSL). Inom beroendevården använder man sig av s.k. samtyckesblanketter eller.

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 6 och 17 c §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 25 kap. 6 § Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist .

Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 6 och 17 c §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 25 kap.