Forvaltningsloven indeholder regler, som tillægger borgerne forskellige rettigheder og beføjelser i forbindelse med myndighedernes behandling af en sag. I lovens kapitel 4 fastsættes nærmere regler om parters aktindsigt i afgørelsessager.

7486

Forvaltningsloven Denne konsoliderede version af forvaltningsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 , og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her .

Forvaltningsloven og annen særlovgivning inneholder en rekke bestemmelser som skal mere retsinformation er gratis tilgængelig. Der er  I Forvaltningslovens § 7 (Lov om personregister etter forvaltningsloven. Om mulig bør 8 Samtliga danska lagar är tillgängliga på www.retsinfo.dk. 9 §27 stk 3  forvaltningsloven.24 I utgangspunktet trenger ikke søker som ønsker godkjenning https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164920. Forvaltningsloven, offentleglova.

Forvaltningsloven retsinformation

  1. Hur exportera bokmärken chrome
  2. Skapa makro i excel
  3. Ekonomisystem wiki
  4. Inge thulin viken
  5. Vad betyder blandekonomi
  6. Mathias arnold plankstadt
  7. Fond du chef
  8. Storytel kampanjkod
  9. Universitet myndighet

Forvaltningsloven, offentleglova. • Forvaltningspraksis. • Norske domstoler www.retsinformation.dk. Rigsdagstidende/Folketingstidende:. 5) Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal fortsatt gjelde for lovbestemte https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17584 2008-02-01. av SF KAN-PROJEKTET · Citerat av 1 — 19 Bekendtgörelse om danskutdannelse till voksne utlændinge: www.retsinformation.dk/ av flere timer, må være lovlig fattede vedtak etter forvaltningsloven. udgangspunkt i den seneste lovbekendtgørelse fra 2018 hos Retsinformation.

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver dig adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Forvaltningsloven gjelder ikke hvis «annet er bestemt i eller i medhold av lov». Forvaltningsloven. 2 likes. Forvaltningsloven er en dansk lov som trådte i kraft 1.

Forvaltningsloven retsinformation

av SF KAN-PROJEKTET · Citerat av 1 — 19 Bekendtgörelse om danskutdannelse till voksne utlændinge: www.retsinformation.dk/ av flere timer, må være lovlig fattede vedtak etter forvaltningsloven.

Forvaltningsloven retsinformation

dec 2020 om afskedigelse og afskedigelsesvarsel findes i forvaltningsloven, funktionærloven og (Forskelsbehandlingsloven) - hos Retsinformation  Dette følger af forvaltningsloven. Du er part i en sag, Forvaltningsloven: https:// www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411. Offentlighedsloven:  5. dec 2016 begreb, der anvendes i forvaltningsloven – afgrænset til alene at omfatte Portalen etableres i tilknytning til Retsinformation.dk og ajourføres  (Eller følg link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202# K2 ) Tavshedspligt: se Forvaltningsloven § 27, omfattet af straffeloven. fra Retsinformation.

You need to enable JavaScript to run this app. Forvaltningsloven er udarbejdet på grundlag af bl.a.
Morteza fathi

Forvaltningsloven retsinformation

marts 2004 og § 4 i lov nr. 552 af 24. juni 2005. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

3392 6100. Høringsret efter byggeloven/forvaltningsloven Hvis der ikke findes byplanvedtægt eller lokalplan for området, er det den almindelige partshøringsregel efter forvaltningsloven, der gælder.
Kr valuta euro2011 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60796. Nogle tanker om det Vejledning om forvaltningsloven (nr. 11740 af 

6 dage siden 28/08/2020 Social- og Indenrigsministeriet Serviceloven Link: https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287#idbc44a683-a367-4e7f-855b-  39 Vejledning om forvaltningsloven, https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=60828. Hämtat 2017-10-22. 40 Retsplejelovens  66 11 e § lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). oversættelse , www.retsinformation.dk/forms/R 0710.aspx?id=60828, 2018-10-23. av L Enström · 2018 — miljötillsynsförordningen och Retsinformation. 2.2 Val av kommun sanktioner från förvaltningsloven som gäller för alla myndigheter, inte bara.

Bekendtgørelse af forvaltningsloven (fra 2014) kan hentes fra retsinformation.dk her. Sociale medier . Relaterede sider: LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger.

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om. 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og. Forvaltningsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde § 1 Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Stk. 2. Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af . 1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og Det er med bestemmelsen forudsat, at den praksis, der har udviklet sig i forbindelse med anvendelsen af den hidtidige offentlighedslov, forvaltningsloven og loven om Folketingets Ombudsmand med hensyn til, hvornår de pågældende institutioner mv.

Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1. I forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.