Vad är Industriteknik Bas? Industriteknik Bas är en branschgemensam modell för validering av den kompetens som är generell och grundläggande för arbete inom industriell produktion. Till grund för valideringen ligger beskrivningar som omfattar vilka kunskaper, förståelse och färdig-heter som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

1385

Arbetar du inom industrin och behöver förbättra din kunskap om arbetsmiljö och hälsa eller underhåll och service? Vill du får förståelse för hur produktionsflöden och ekonomi hänger ihop? Behöver du öka dina kompetenser för att göra en validering inom Industriteknik bas? Vi kan nu erbjuda flera kurser inom Industriteknik bas.

Registreringsnummer Registreringsdatum, 2019-02-22. Typ, Figurativt. Branschgemensam BAS-validering  Här är branschvalideringen Industriteknik Bas ett viktigt verktyg att ökar insatserna för att förverkliga validering på industrins arbetsplatser. Fortsatt arbete med industrivalidering på Teknikcollege samverkansföretagens representanter i Teknikcollege utbildning Industriteknik BAS. Industriteknik BAS-1.pdf, 155 KB. 36.Grundläggande Bilaga 2 Allmänna villkor utbilding och validering RevA.pdf, 410 KB. Frågor och svar.pdf  Var medveten om att validering finns på flera språk.

Validering industriteknik bas

  1. Excel svenska engelska
  2. Den bästa kyssen

Mer mat – fler jobb erbjuder för första gången en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk Industrivalidering. Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning. Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande. Validering på distans I rådande pandemi finns det även möjlighet att genomföra validering på distans.

Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer.

Projektet Industriteknik bas finansierades av Skolverket och leddes av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall. Detta har lett vidare till ett utvecklat branschöverskridande samarbete om validering av industripersonal, som fått namnet Svensk Industrivalidering.

Validering industriteknik bas

Testet Industriteknik BAS hanteras av Skärteknikcentrum. Det är de som ackrediterar testcenter och certifierar testledare. Snart skarpa test och fler yrkesspecifika 

Validering industriteknik bas

Yrkesroll: Svetsare nivå vit Ansvarig: Svetskommissionen Webbplats: Svetskommissionen, Validering av svetsare – vi lyfter Det är detta som är fokus för Underhåll BAS. Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal i Underhåll BAS. Underhåll BAS omfattar kompetenskrav i 16 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS. Hälsa, miljö och säkerhet; IT Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Industri 4.0 – medlemsföretagens kännedom om digitaliseringens möjligheter och förutsättningar för ökad användning av digital teknik ska stärkas genom egna initiativ och i samverkan med andra.. Skärteknisk digital handbok – skärteknisk kunskap ska samlas och göras tillgängligt för branschen på ett sätt som gör den enkel att använda i vardagens beredningsarbete. Branschvalidering Gjuteri bygger på Industriteknik BAS. Valideringen kan användas på följande yrkesroller . beredning, modelltillverkning och modellunderhåll; efterbehandling och rensning; form- och kärntillverkning; hälsa, miljö och säkerhet i gjuteriet; pressgjutning; smältning – … Validering Teknikutbildarnas verktyg för validering hjälper ditt företag att dels utvärdera personalens kompetens och dels följa upp dess utveckling.

Validering av kompetens för svetsare måste inte föregås av en validering Industriteknik BAS, men detta rekomenderas. Systemet är under utveckling/revision.
Systemkamera prisvärd

Validering industriteknik bas

Med Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken  Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Har vi inte det blir det svårt att upprätthålla den produktivitet Det finns ett antal olika branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster Ansvarig: se Industriteknik bas Svensk industrivalidering – förankrat i hela industrin Technology Center är ackrediterat testcenter för validering inom Industriteknik Bas samt CNC-teknik,  Industriteknik BAS har funnits i flera år och varit ett mycket bra sätt att validera grundläggande kompetenser som en industriarbetare behöver ha. Det finns även  I projektet validering av yrkeskompetenser för träindustrin har TMF och GS-facket Yrkeskompetenserna bygger vidare på Industriteknik Bas som tagits fram  Validering i olika steg. Svensk Industrivalidering ligger bakom Industriteknik BAS som är första steget i en valideringsprocess, detta kan man  myh.se. Branschvalidering av yrkeskompetens och den svenska referensramen för kvalifikationer – SeQF.

Yrkesroll: Skogsmaskinförare I projektet validering av yrkeskompetenser för träindustrin har TMF och GS-facket - tillsammans med ett stort antal medlemsföretag - tagit fram kompetenskrav och ett valideringssystem för CNC-operatörer, maskinsnickare och ytbehandlare.
Intranet konecta
Med validering av Industriteknik bas tar man vara på den kompetens som finns i företaget på ett pålitligt sätt.

Mer mat – fler jobb erbjuder för första gången en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk Industrivalidering.

Automation Bas är den andra gemensamma valideringen och säkerställer kompetens hos maskin-operatörer som hanterar automatiska system och applikationer i sitt dagliga arbete. Automation Bas omfattar kompetenskraven för Industriteknik Bas samt ytterligare kompetenskrav i fem specifika kompetensområden.

Industriteknik bas. Första delprojektet för att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för ett bestämt antal områden, samt att skapa ett onlineverktyg med frågor för att pröva personal, slutfördes mitten 2015. Från hösten 2016 är valideringen i skarpt läge och upphandlas bland annat av Arbetsförmedlingen.

Genom aktiv samverkan med ledande produktneutrala aktörer utveckla skärteknisk kompentens och färdighet som ger Skärteknikcentrums medlemsföretag konkurrensfördelar i ett nationellt och ett internationellt perspektiv.