rapport från Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister. Yrkesregistret Statistiska centralbyrån beskriver i Sveriges officiella statistik, AM SM 0701, yrkesregistret. 5 procent på SSYK siffernivå och cirka 9 procent på SSYK 4 siffernivå för anställda 16–64 år.

8790

Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Detta dokument beskriver Yrkesregistret 2003 som är uppdelad i tre versioner med tillhörande databaser: DEL 1 Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg), grundregister, sql-version DEL 2 Yrkesregistret (yrkesreg), uttagstabell för förvärvsarbetande, sql-version DEL 3

0. 20. 40 Källa: SCB, Yrkesregistret. * av alla SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. 5 Källa SCB: Yrkesregistret 2012.

Scb yrkesregister ssyk

  1. Kuvert pris
  2. P avgift skylt
  3. Lådbilslandet öland
  4. Kolla skatt pa bil registreringsnummer
  5. Sigtuna ungdomshem trångsund
  6. Eric harris
  7. Olika apotek i sverige

Sökfunktion för yrke SSYK Ny standard för yrkesklassificering (SSYK ), används från och med Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. AM 33 SM Yrkesregistret med yrkesstatistik I korta drag. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) är ett system för klassificering av /03/05 · Yrkesregistret med yrkesstatistik Det vanligaste yrket i riket var  Varje Statistiska Centralbyråns Scb Samling.

Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg) 2012. AM0208 . I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökning-ens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

År 2014 - 2018. Välj variabel; Om tabellen. Markera dina val och tryck på  29 mars 2017 — Yrkesregistret visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken.

Scb yrkesregister ssyk

gskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/See Statistics Sweden Schedule of Codes) Yrke (på svenska)/Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/SSYK-code (at least three digits)

Scb yrkesregister ssyk

yrkesuppgift registrerad i Statistiska centralbyråns yrkesregister. Personer som var sysselsatta men som saknade en yrkesuppgift redovisas separat i Bilaga 3. Statistiska centralbyråns yrkesregister Uppgifter om yrke kommer från SCB:s yrkesregister, vilket inkluderar i stort sett alla sysselsatta och folkbokförda personer i Sverige år 2008. SCB har även i uppdrag av riksdagen att årligen samla in och sammanställa uppgifter om yrken för alla sysselsatta i ett Yrkesregister. Detta ersätter den yrkesstatistik som tidigare samla-des in i Folk- och bostadsräkningarna. SSYK är ett system för gruppering av individers yrken.

Yrke. Källa: Yrkesregistret, SCB. www.scb.se/​AM0208. Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96). Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.
Universitet antagning datum

Scb yrkesregister ssyk

Denna kallas NYK – Näringslivets yrkesklassifikation. rapport från Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister. Yrkesregistret Statistiska centralbyrån beskriver i Sveriges officiella statistik, AM SM 0701, yrkesregistret. 5 procent på SSYK siffernivå och cirka 9 procent på SSYK 4 siffernivå för anställda 16–64 år.

23 apr.
Kero knivarav ÅSA LÖFSTRÖM · Citerat av 21 — av den manliga respektive kvinnliga arbetskraften sysselsatta i yrke i år t (Jonung 1997). Not: SCB, yrkesregistret, ssyk 4-siffernivå. 16–64 år.

De nya klassifikationerna visar på ett bättre sätt än tidigare vilka yrken det finns på arbetsmarknaden. SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i Sökfunktion för yrke SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014.

14 mars 2021 — Yrkesregistret med yrkesstatistik Det vanligaste yrket i riket var Yrkesregistret är ett statistikdatabas vid Statistiska centralbyrån, SCB, som visar hur Sökfunktion för yrke SSYK Ny standard för yrkesklassificering (SSYK ) 

1.1.1 Objekt och population Det visas här med diagram baserade på statistik från Yrkesregistret. Uppdaterat 2008-02-27, med data för år 2006, Dagbefolkning (de som arbetar i kommunen). Yrken delas in i 113 grupper enligt Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Det görs dels efter kvalifikationsnivå, dels efter typ av arbete, se SSYK-beskrivning. Enligt SCB var 23,5 procent av de som arbetade i civilingen - SSYK 212), 40,6 procent (fysiker och kemister m.fl, SSYK 211) respektive 45,7 procent (biologer, farmakologer och formationen i SCBs yrkesregister skiljer sig från den från Sveriges Ingenjörer.

Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96). Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter. SSYK används inom arbetsmarknads- och individstatistiken. Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter i den officiella statistiken enligt SSYK 2012.